{ %Takmičenje solo pevača

    Nikola Cvejić %}

  
 
       SRPSKI     ENGLISH 
 
 
   
 

 

 Logo

            Nikola Cvejić 

PRAVILA TAKMIČENJA

 

 1.    Takmičenje je javno.

 

 2.    Takmičenje solo pevača ''Nikola Cvejić'' odvija se prema zadatim propozicijama.

 

 3.    Takmičenje ocenjuje žiri u sastavu od 3 do 6 članova. 

 

 4.    U svakoj kategoriji žiri dodeljuje : jednu prvu, jednu drugu i jednu treću nagradu. 

 

 5.    Za plasman od 3. do 6. mesta žiri dodeljuje diplome. 

 

 6.    Prve nagrade u svim kategorijama su u novčanom iznosu koje dodeljuje Fond „Nikola i Marica Cvejić“, a laureata celog

        takmičenja žiri  proglašava na kraju. Novčani iznos za laureata obezbeđuje ROTARI KLUB Ruma.

 

 7.    Žiri može dodeliti i druge specijalne novčane nagrade, kako što su: nagrada za muški glas, za najmlađeg učesnika, za

        najbolju opersku ariju,  za najbolju interpretaciju, za izvođenje domaćeg kompozitora,... 

 

 8.    Nastavnici nagrađenih učenika dobijaju diplome. 

 

 9.    Kandidati se odriču prava nadoknade za nastupe na radiju, TV snimanjima, i dužni su da učestvuju na koncertima i

        snimanjima  u vezi sa takmičenjem.

 

 10.  Redosled takmičenja određuje se po azbučnom redu uz izvlačenje žrebom početnog slova prezimena. 

 

 11.   Kandidat može da povede svog klavirskog saradnika.U suprotnom, biće mu obezbeđena klavirska pratnja

        zvaničnog  korepetitora takmičenja.

    Navigacija

 

 

 

Ukoliko želite da pogledate fotografije i video zapise sa prethodnih takmičenja,  posetite našu  FACEBOOK stranicu.